Opravy a prodej elektromotorů a čerpací techniky
Hledat

nim. délka 3 znaky

Kontakty

PEROMA s.r.o.
Pozorka 96, 362 21 Nejdek
Tel: 353 925 173
IČO: 25206541
DIČ: CZ25206541
E-mail: info@peroma.cz

 

Servis/prodej:
Elektromotory: 602 356 359
Čerpadla/obchod: 602 764 821
Čerpací systémy/servis: 602 764 829

 

Otvírací doba:

Pondělí - pátek

6:00 - 15:00 hod 


Pořizujeme čerpadlo


Než půjdeme koupit čerpadlo, měli bychom vědět následující:
- Jakou vodu chceme čerpat
- Odkud chceme vodu čerpat
- Jak často ji chceme čerpat
- Jak můžeme čerpat vodu bez elektřiny

 

Jakou vodu chceme čerpat

Než se rozhodneme koupit čerpadlo, ze všeho nejdříve si musíme ujasnit, jakou vodu budeme čerpat - zda vodu pitnou, čistou užitkovou, dešťovou nebo splaškovou. Pokud chceme čerpat vodu z jiných než podzemních zdrojů, musíme volit čerpadlo podle stupně znečištění.

PITNÁ VODA - tu můžeme čerpat z podzemních zdrojů buď pomocí povrchových odstředivých čerpadel nebo ponorných čerpadel.

ČISTÁ UŽITKOVÁ VODA - čerpání říční, dešťové nebo rybniční vody nevyžaduje speciální konstrukci čerpadla, ale je nutné zabránit vhodným sacím košem vniknutí nečistot jako např. listí, trávy apod. do čerpadla. V tomto případě musí mít sací koš velmi jemnou mřížku. U tzv. kalových čerpadel určených pro čerpání mírně znečištěné vody je sací strana vybavená mřížkou, která propustí jen tak velké nečistoty, které čerpadlem projdou zároveň s čerpanou kapalinou. Tato čerpadla nelze v žádném případě použít pro čerpání splašků.

SPLAŠKOVÁ VODA - pro čerpání splašků se používají čerpadla především litinová, nerezová a konstrukcí přizpůsobená především tvarem oběžného kola. V mnohých případech je nutné použít čerpadlo s řezacím zařízením, které hrubé nečistoty nejdříve rozdrtí a potom vyčerpá.

Samostatnou kapitolou jsou tzv. stavební kalová čerpadla odolná proti pískům.

Důležitou informací jsou údaje o zdroji vody, zda se jedná o vrt nebo studnu, jak hluboko je voda a jak je zdroj vody vzdálen.

 

Výškový rozdíl vody je jednou z veličin důležitých k vypočítání výkonu čerpadla. Musíme sečíst všechny výšky od zdroje vody k výtoku a přičíst ztrátu 1m výškově za každých 10 m délky potrubí. Zároveň je nutné si umět převést na metry jiné veličiny: 10 m výšky odpovídá 1 Atm, 100 J/kg, 0,1 Mpa.
(Hs) výška hladiny (od hrdla čerpadla po nejnižší hladinu vody)
(Ls) vzdálenost studny od uvažovaného umístění vodárny.
Pro určení potřebného tlaku vody (MPa) v místě spotřeby, je třeba znát umístění a typy spotřebičů: automatická pračka, myčka nádobí, atd.
Povrchová čerpadla umí čerpat vodu pouze z hloubky 8m. Z větších hloubek musíme použít čerpadlo ponorné. Z technického hlediska tedy zdroj vody rozhoduje. Pokud je výška mezi sáním a hladinou vody menší než 8m včetně ztrát v ležaté části sacího potrubí, volíme vodárnu s čerpadlem na povrchu, v opačném případě vodárnu s čerpadlem ve studni nebo vrtu. Ponorné čerpadlo lze použít téměř vždy. Je sice cenově dražší, ale má určité výhody.
Pokud chceme čerpat vodu z řeky nebo potoka může být rozhodujícím činitelem vzdálenost našeho pozemku od zdroje vody, protože zde nemusí hrát nejdůležitější roli technické parametry čerpadla, ale zabezpečení proti krádeži. V tom případě je lepší použít povrchové čerpadlo na vlastním pozemku, než ponorné u zdroje vody.

 

Jak často ji chceme čerpat

Rovněž rozhoduje, zda bude čerpadlo sloužit k občasnému použití např. na zahrádce, nebo trvale v rodinném domku, případně v nasazení 24 hod. denně.
- Pro občasné použití se doporučují plastiková čerpadla.
- Pro stálé použití se doporučují nerezová čerpadla.
- Pokud chceme vodou zásobovat nemovitost, musíme použít tzv. domácí vodárny.
- Součástí vodárny je tlaková nádoba, dnes většinou membránová, která zabraňuje častému spínání čerpadla.
- Výkon vodárny je vždy dán výkonem čerpadla a nikoliv velikostí nádoby, která ovlivňuje četnost spínání čerpadla.
- Velikost nádoby se proto dá odvodit z údajů o spotřebě vody - je vhodné celkovou sestavu nechat na odborníkovi.

 

Jaké množství chceme čerpat

Dalším z důležitých ukazatelů pro koupi čerpadla je množství vody (průtok), které chceme čerpat, značené písmenem Q, jednotky jsou l/s, l/min., m3/hod.
- Pro stanovení množství vody existují dva ukazatele, počet osob a spektrum využití vody. Zejména druhý ukazatel je v současné době bazénů, saun, myček na nádobí a rozsáhlých zahrad, důležitý.
- Z tohoto důvodu stouply v posledních několika letech nároky na okamžitou spotřebu množství vody zejména v rodinných domech. Pro zásobování takového domu je nutný výkon okolo 3m3/hod. s dostatečným tlakem.

 

Jak můžeme čerpat vodu bez elektřiny

- Použít čerpadlo s pohonem benzínovým nebo dieslovým motorem (pro malé výkony výhradně benzínový). V součastné době jsou na našem trhu především italská čerpadla s benzínovým motorem, která jsou spolehlivá a dostatečně výkonná, velice lehká (na přenášení cca 7 kg), umějí čerpat vodu z maximální hloubky 8 m. Jako palivo se používá běžný benzín s olejem, a to stejný jako do sekaček na trávu nebo motorových pil.
- Použít ruční pumpu. Ruční pumpy jsou nejstarší typy čerpadel a na jejich osvědčené konstrukci se nic podstatného nezměnilo. Opět zde rozhoduje již mnohokrát zmiňovaná sací výška. Pro čerpání vody z max. hloubky 8 m můžeme použít všechna vyráběná čerpadla jako LILA, NP 75, NP 90, STANDARD II, STANDARD T.

 

Několik rad a tipů na závěr

- Pokud chcete použít čerpadlo na třífázový proud, ověřte jeho dostupnost v místě použití.
- V případě, že vydatnost studny nebo vrtu je menší než výkon čerpadla, je nutná instalace hlídače hladiny.
- Nákup čerpadla bez zabezpečeného servisu je hazard.
- Pro dosažení parametrů uvedených na čerpadle nezmenšujte světlost výtlačného potrubí nebo hadice.
- Pozor na uváděné parametry čerpadel. Často jsou uváděny pouze údaje určující maximální hodnoty množství čerpané vody a výtlaku (Qmax a Hmax).

 

 

Desinged & php engine by Otto Kokštein    |   copyright © 2015    |   http://www.peroma.cz