Opravy a prodej elektromotorů a čerpací techniky
Hledat

nim. délka 3 znaky

Kontakty

PEROMA s.r.o.
Pozorka 96, 362 21 Nejdek
Tel: 353 925 173
IČO: 25206541
DIČ: CZ25206541
E-mail: info@peroma.cz

 

Servis/prodej:
Elektromotory: 602 356 359
Čerpadla/obchod: 602 764 821
Čerpací systémy/servis: 602 764 829

 

Otvírací doba:

Pondělí - pátek

6:00 - 15:00 hod 


Pořizujeme vodárnu


Než půjdeme koupit vodárnu, měli bychom vědět následující:
- Odkud chceme vodu čerpat
- Jak často ji chceme čerpat
- Jaké množství chceme čerpat
- Několik rad a tipů na závěr

 

Odkud chceme vodu čerpat

Důležitou informací jsou údaje o zdroji vody - jak hluboko je voda a jak je zdroj vody vzdálen od uvažovaného umístění vodárny.
Výškový rozdíl mezi nejnižší hladinou vody ve zdroji a sacím hrdlem čerpadla je spolu se vzdáleností zdroje vody od vodárny důležitým kritériem pro výběr vhodného typu vodárny.
(Hs) výška hladiny (od sacího hrdla čerpadla po nejnižší hladinu vody) v metrech.
(Ls) vzdálenost studny od uvažovaného umístění vodárny v metrech.
K celkovému výškovému rozdílu (Hs) musíme přičíst hodnotu vzdálenosti zdroje vody od vodárny (Ls) vydělenou 10-ti (orientační přepočet ztrát tlaku v ležatém potrubí DN32). Výsledkem je údaj, který se nazývá celková sací výška čerpadla. Obecně lze říci, že dle fyzikálních zákonů umí povrchová čerpadla čerpat vodu pouze z hloubky maximálně 8m. Dle předchozího textu je ale přesnější hovořit o celkové sací výšce čerpadla, než jen o hloubce. Přesáhne-li celková sací výška čerpadla hodnotu 8m, je nutné použít čerpadlo ponorné. Pokud je tedy výška mezi sáním a hladinou vody menší než 8m včetně ztrát v ležaté části sacího potrubí, volíme vodárnu s čerpadlem na povrchu. V opačném případě vodárnu s čerpadlem ve studni nebo vrtu. Ponorné čerpadlo lze použít téměř vždy. Je sice cenově dražší, ale má určité výhody.

 

Jak často ji chceme čerpat

Je důležité, zda bude vodárna sloužit k občasnému použití, např. na zahrádce, nebo trvale v rodinném domku.
Pro občasné použití se doporučují vodárny s plastikovými čerpadly, pro stálé použití se doporučují vodárny s nerezovými čerpadly.
Součástí vodárny je tlaková nádoba, která zabraňuje častému spínání čerpadla.
Výkon vodárny je vždy dán výkonem čerpadla, velikost vodárny ovlivňuje četnost spínání čerpadla.

 

Jaké množství chceme čerpat

Dalším z důležitých ukazatelů pro koupi čerpadla je množství vody (průtok), které chceme čerpat - značené písmenem Q. Jednotky můžou být l/s, l/min., m3/hod.
Pro stanovení množství vody použijeme dvě kritéria - počet osob a spektrum využití vody. Zejména plánované využití vody je v současné době bazénů, saun, myček na nádobí a závlah pro rozsáhlé zahrady velice důležité.
Z tohoto důvodu stouply v posledních několika letech nároky na okamžitou spotřebu množství vody obzvláště v rodinných domech. Pro zásobování takového domu je nutný výkon okolo 3m3/hod. s dostatečným tlakem cca 3bar (závisí ale na individuální potřebě).

 

Několik rad a tipů na závěr

- Pokud chcete použít vodárnu na třífázový proud, ověřte jeho dostupnost v místě použití.
- V případě, že vydatnost studny nebo vrtu je menší než výkon čerpadla, je nutná instalace hlídače hladiny. Ten ochrání čerpadlo před případných chodem nasucho.
- Nákup vodárny bez zabezpečeného servisu je hazard.
- Pro dosažení parametrů uvedených na čerpadle nezmenšujte světlost výtlačného potrubí nebo hadice.
- Pozor na uváděné parametry čerpadel. Často jsou uváděny pouze okrajové údaje určující maximální hodnoty množství čerpané vody a výtlaku (Qmax a Hmax) - těchto hodnot tedy není nikdy dosaženo současně!

 

 

Desinged & php engine by Otto Kokštein    |   copyright © 2015    |   http://www.peroma.cz